Dokumentacija za posredovanje

DOKUMENTACIJA ZA POSREDOVANJE:

* preslika vlasničkog lista
* preslika posjedovnog lista
* preslika katastarskog plana
* preslika osobne iskaznice vlasnika ili suvlasnika
* građevinska dozvola
* uporabna dozvola
* energetski certifikat za građevinu
* detaljan opis nekretnine ( podaci o kvadraturi, tlocrti... )
* urbanističke uvjete ili izvod iz prostornog plana iz kojeg je vidljivo što je predviđeno predmetnu lokaciju - uvjerenje
( ukoliko se radi o zemljištu ) - uvjerenje da se zemlja nalazi unutar građevinskog područja
* dozvole - lokacijska, građevinska, uporabna
* fotografija nekretnine ( po mogućnosti )
* cijena nekretnine
* kontakt telefon i adresa prodavatelja
* presliku OIB-a.
* preslika osobne iskaznice vlasnika ili suvlasnika


Energetska certifikacija zgrada, odnosno klasifikacija i ocjenjivanje zgrada prema potrošnji energije postala je od 01. srpnja 2013. zakonska obveza za gotovo sve nekretnine na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj. Naime, postojeće zgrade, uredi, stanovi, veći od 50 m² koji se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade koji omogućava uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije i budućih troškova korištenja. Iz tog razloga može utjecati na cijenu nekretnine odnosno njenu tržišnu konkurentnost.

Energetski pregled je postupak koji se provodi u cilju analize energetskog stanja i utvrđivanja mogućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama. Vlasnik nekretnine dužan je osigurati provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrade, a poslove provođenja povjeriti za to ovlaštenim osobama. Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat.

ZAŠTITA ŽIGA I IMENA TVRTKE
( Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH )

 • Registarski broj: Z20070729 (Registriran žig)
 • Broj prijave žiga: Z20070729A
 • Datum važenja: 20.04.2027
 • Datum podnošenja prijave: 20.04.2007
 • Datum priznanja: 28.01.2009
 • Datum objave žiga: 28.02.2009
 • Datum objave prijave: 30.06.2008
 • Verbalni naziv: LIKA NEKRETNINE
 • Nositelj(i): Lika nekretnine d.o.o.,
 • Kralja Zvonimira 65, 53220 Otočac, HR

PROIZVODI I USLUGE:
 • 35 oglašavanje i reklamiranje; vođenje komercijalnih poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi
 • 36 osiguranje; financijski poslovi; monetarni poslovi; upravljanje nekretninama
 • 37 izgradnja; popravci; usluge postavljanja