Cjenik i troškovi

Cjenik i troškovi

Nema troškova za traženje nekretnina na našim web stranicama www.lika-nekretnine.hr  ili obilaske nekretnina i stručno savjetovanje sa našim agentima.

Cjenik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina u skladu je sa čl. 27. i 28. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 14/14).

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Sa svakim klijentom za prodaju ili najam nekretnine potpisuje se Posrednički ugovor o suradnji.

Prodaja / Kupnja

Provizija za posredovanje prilikom prodaje ili kupnje nekretnine naplaćuj se od prodavatelja i kupca u postotcima od ukupne cijene nekretnine. Najviša ukupna provizija nije ograničena Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama.

Prodavatelj

3 - 5 % od ugovorene kupoprodajne cijene ali ne manje od 1.000,00 EUR-a ili 7.500 kn (sedamipoltisućakuna)

Kupac

2 - 4 % od ugovorene kupoprodajne cijene ali ne manje od 1.000,00 EUR ili 7.500 kn (sedamipoltisućakuna). Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena pismeno ili usmeno ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. 

Sa svakim klijentom potpisuje se Ugovor o posredovanju, ovisno o traženoj usluzi.

Naknada - provizija se naplaćuje u skaldu sa čl.27. i .28.Zakona o posredovanju u prometu nekretninama ( NN 14/14) u postotcima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. 

Na sve navedene cijene obračunava se PDV. Plaćanje agencijske provizije navodi se u kupoprodajnog ugovoru i svaka strana zna ( daje privolu ) koliko mora platiti, a što je ovjereno i kod javnog bilježnika da pristaje na plaćanje navedene agencijske naknade. 

Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
– neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
– organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
– Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. 

Najam / Zakup

Provizija za posredovanje prilikom najma i zakupa naplaćuj se od najmodavca i najmoprimca / zakupca i zakupodavca u u visini mjesečne najamnine / zakupnine kao što slijedi:

Postotak od mjesečne najamnine / zakupnine

75 % minimalno, 100 % za najam ili zakup trajanja od 12 do 48 mjeseci, 150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 49 mjeseci i više 

Na sve navedene cijene obračunava se PDV.

1 EUR = 7.53450000 kn 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sukladno čl.8 Zakona o zaštiti potrošača, ukoliko niste zadovoljni uslugom agencije možete podnijeti pisani prigovor na adresu:

LIKA NEKRETNINE d.o.o.
Kralja Zvonimira 65
53220 OTOČAC

ili

na e-mail: info@nekretnine-lika.hr